Historie rodiny

Naše sedlácké rodiny jedly tvrdě vydělaný chléb, ale práce je těšila. Na vesnici byli uznávaní sedláci. Cizí přišli, hanili, nakonec všechno vzali, ba dokonce je nutili pracovat na „svém“pro cizí. Někteří z rodiny to neunesli a předčasně zemřeli, někteří byli mučeni a něco si odseděli. Taková byla doba znárodňování. Možná by nás bylo více, ale tvrdá práce a časté úrazy způsobovaly časté potraty a úmrtí novorozenců. Vážíme si našich předků. Děkujeme jim za hodnoty, které se po generace dařilo předávat. Hodnoty lásky, rodiny, morálky, pravdy. Národní hrdost, víra v sílu přírody a dobrý úmysl Pána Boha.

Máme pocit úcty, respektu, vděku a závazku. Děkujeme za svobodu, kterou jste nám pomohli vydobýt nazpět.